Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Recent Submissions

  • Περιοδικό Οφέλτης, 2007 

    Δια νόμου υπεύθυνη: Ουρανία Μιχαήλ; Αρχισυνταξία: Γεωργία-Μαρίνα Ανδρέου; Συντακτική ομάδα: Ελισάβετ Στεφανή, Παρασκευή Συκοπετρίτου, Χρύσω Κωνσταντίνου, Ουρανία Μιχαήλ, Θωμάς Κωστή, Χαράλαμπος Παρασκευά, Πετρούλα Χατζηττοφή, Μιχάλης Γεωργίου, Ευαγγελία Ματθοπούλου; Διόρθωση κειμένων: Γεωργία-Μαρίνα Ανδρέου, Ευαγγελία Ματθοπούλου; Επιμέλεια Έκδοσης: Γεωργία-Μαρίνα Ανδρέου, Ευαγγελία Ματθοπούλου, Θωμάς Κωστή (2007-01)