Η Εβδομάς ήταν ελληνικό λογοτεχνικό περιοδικό του 19ου αιώνα. Ιδρύθηκε το 1884 από τον Δημήτριο Καμπούρογλου, γιο του Γρηγορίου Καμπούρογλου, που εξέδωσε το περιοδικό Ευτέρπη. Λίγα χρόνια πριν είχε προσπαθήσει να επανεκδώσει το περιοδικό του πατέρα του, αλλά η απόπειρα εκείνη περιορίστηκε στην κυκλοφορία σχετικής αγγελίας μοναχά. Για ένα διάστημα συντάκτης του περιοδικού ήταν και ο ποιητής και πεζογράφος Κώστας Κρυστάλλης. Το πρώτο φύλλο κυκλοφόρησε στις 4 Μαρτίου 1884. Εκτυπωνόταν στο τυπογραφείο της Κορίννης. Συνέχισε να εκδίδεται μέχρι τον Ιούλιο του 1892, οπότε ανακοινώθηκε η διακοπή της κυκλοφορίας του περιοδικού. Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF%82_(%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C) Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Recent Submissions