Η Εβδομάς ήταν ελληνικό λογοτεχνικό περιοδικό του 19ου αιώνα. Ιδρύθηκε το 1884 από τον Δημήτριο Καμπούρογλου, γιο του Γρηγορίου Καμπούρογλου, που εξέδωσε το περιοδικό Ευτέρπη. Λίγα χρόνια πριν είχε προσπαθήσει να επανεκδώσει το περιοδικό του πατέρα του, αλλά η απόπειρα εκείνη περιορίστηκε στην κυκλοφορία σχετικής αγγελίας μοναχά. Για ένα διάστημα συντάκτης του περιοδικού ήταν και ο ποιητής και πεζογράφος Κώστας Κρυστάλλης. Το πρώτο φύλλο κυκλοφόρησε στις 4 Μαρτίου 1884. Εκτυπωνόταν στο τυπογραφείο της Κορίννης. Συνέχισε να εκδίδεται μέχρι τον Ιούλιο του 1892, οπότε ανακοινώθηκε η διακοπή της κυκλοφορίας του περιοδικού. Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF%82_(%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C)

Recent Submissions

 • Εβδομάς - Έτος Θ’ 1892 

  Δαμβέργης, Ιωάννης Μ. (διευθυντής (Τυπογραφείο ΚορρίνηςΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1892)
 • Εβδομάς - Έτος Η’ 1891 

  Δαμβέργης, Ιωάννης Μ. (διευθυντής (Τυπογραφείο ΚορρίνηςΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1891)
 • Εβδομάς - Έτος Ζ’ 1890 

  Δαμβέργης, Ιωάννης Μ. (διευθυντής (Τυπογραφείο ΚορρίνηςΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1890)
 • Εβδομάς - Έτος Στ’ 1889 

  Δαμβέργης, Ιωάννης Μ. (διευθυντής (Τυπογραφείο ΚορρίνηςΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1889)
 • Εβδομάς - Έτος Δ’ 1887 

  Δαμβέργης, Ιωάννης Μ. (διευθυντής; Τυπογραφείο Κορρίνης (Τυπογραφείο ΚορρίνηςΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1887)
 • Εβδομάς - Έτος Γ’ Δελτίον 1886 

  Unknown author (Τυπογραφείο ΚορρίνηςΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1886)
 • Εβδομάς - Έτος Γ' 1886 

  Δαμβέργης, Ιωάννης Μ. (διευθυντής (Τυπογραφείο ΚορρίνηςΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1886)
 • Εβδομάς - Έτος Β' 1885 

  Unknown author (Τυπογραφείο ΚορρίνηςΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1885)
 • Εβδομάς - Έτος Α' Δελτίον 1884 

  Unknown author (Τυπογραφείο ΚορρίνηςΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1884)
 • Εβδομάς - Έτος Α' 1884 

  Unknown author (Τυπογραφείο ΚορρίνηςΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1884)
 • Εβδομάς - Έτος Ε’ 1888 

  Δαμβέργης, Ιωάννης Μ. (διευθυντής (Τυπογραφείο ΚορρίνηςΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1888)