Το περιοδικό «Σπίθα» υπήρξε μηνιαίο πολιτικό και φιλολογικό περιοδικό και εκδιδόταν από τον Κύπριο λογοτέχνη Τεύκρο Ανθία (λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Ανδρέα Παύλου Χατζημηνά). Πηγή: http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=103 https://www.cypruslibraries.ac.cy/search~S2*gre?/t{u03A3}{u03C0}{u03AF}{u03B8}{u03B1}+/tz~sz~pz~iz~hz~a/1%2C3%2C3%2CB/frameset&FF=tz~sz~pz~iz~hz~a+z~mz~gz~nz~iz~az~iz~a+z~pz~obz~lz~iz~tz~iz~kz~g+z~kz~az~i+z~vz~iz~lz~obz~lz~obz~cz~iz~kz~g+z~ez~kz~dz~obz~sz~g+z~tz~e&1%2C1%2C/indexsort=- Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Recent Submissions