Πρόσφατες υποβολές

  • Αγανίππη - Έτος Α΄ 1867 

    Άγνωστος συγγραφέας (Τυπογραφείον ο ΠαρνασσόςΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1866-12)
  • Αγανίππη - Έτος Β΄ 1868 

    Άγνωστος συγγραφέας (Τυπογραφείον ο ΠαρνασσόςΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1868-01)