Διμηνιαίο περιοδικό του 19ου αι. με έδρα την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου (1886). Ιδρύθηκε από τον Βασίλειο Ματθαίο.

Recent Submissions