Η Αττική Ίρις ήταν δεκαπενθήμερο εικονογραφημένο περιοδικό, φιλολογικό και κοινωνικό. Ιδιοκτήτης και διευθυντής ήταν ο Χρίστος Κονταξάκης. Αρχισυντάκτες του ήταν ο Κωστής Οικονόμος (Θ’. τχ. 10 κ.ε), Κώστας Γ. Κιτσόπουλος (ΙΔ’. τχ. 22 και ΙΕ’., τχ. 21 κ.ε.), Άριστος Καμπάνης (ΙΕ’., τχ. 21 κ.ε. τχ. 11-20), Στυλ. Μιχ. Τσουδερός (ΙΖ’., τχ. 13). Τόπος έκδοσης ήταν η Αθήνα. Είχε διάρκεια από την 1 Φεβρουαρίου 1898  15 Ιουνίου 1914 και 1 Ιουνίου  15 Αυγούστου 1915. Στο τχ. 1 Του ΙΘ’ τόμου δηλώνεται ότι η έκδοση είχε διακοπεί «επι τίνα χρόνον» λόγω ελλείψεως τυπογραφικού χαρτιού και «ένεκεν απροόπτου ασθενείας του διευθυντού κ. Χρ. Κονταξάκη», αλλά χωρίς να διευκρινίζεται πότε ακριβώς συνέβη αυτό, με συνέπεια να μην γνωρίζουμε αν το τχ. 12 του τόμου ΙΖ’ είναι το τελευταίο πριν τη διακοπή. Από το τεύχος 13[=14] του τόμου ΙΔ’ κ.ε. το έτος έκδοσης αρχίζει να αναγράφεται λανθασμένα ως ΙΕ’. Η λανθασμένη αρίθμηση συνεχίζεται ως το τέλος. Πηγή: http://www.vivliopontikas.gr/myFiles/7.%20Periodika%201901-1940.pdf

Recent Submissions