• Αυγή- Έτος Α΄ 1900-1901 

      Άγνωστος συγγραφέας (Τυπογραφείο "Αρεθούσης"Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1900-07-01)