Ο Θ.Α. Πασχίδης είναι ο εκδότης της εφημερίδας «Δεκέβαλος». Ο τίτλος της εφημερίδας του είναι μια ευγενική φιλοφρόνηση προς τους τότε ελληνομαθείς Ρουμάνους. Είναι η μεταφορά στην Ελληνική του ονόματος «Ντέτσεμπαλ» (Decebal) Βασιλέως τής Δακίας, η οποία, κατά τούς ιστοριογράφους, περιλάμβανε τα σημερινά περίπου όρια της Ρουμανίας. Η εφημερίδα του Πασχίδη, εβδομαδιαία και σε σχήμα των προπολεμικών επαρχιακών εφημερίδων, έχει εκδοθεί, όπως υπολογίζουμε, στις 15 Απριλίου 1874. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια την ημερομηνία επειδή τα πρώτα τρία φύλλα δεν υπάρχουν. Ευτυχώς έχουν διασωθεί τα υπόλοιπα, άλλα μόνον έως τον αριθμό 21. Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Recent Submissions