Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Recent Submissions

  • Ερανιστής τευχ. Α-Β' (25 Μαρτίου - Μάιος 1930) 

    Τζωρτζόπουλος, Τάσος (διευθυντής-ιδιοκτήτης); Γιόρτης, Στέφανος (διευθυντής συντάξεως); Φουρναράκης, Ορέστης (διεκπαιρέωση) (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1930-03-25)