• Ζωή - 1909-1911 

      Μελαχρινός, Απόστολος (διευθυντής) (Τυπογραφείον "Η Ανατολή"Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1909)