• Φίλεργος- Έτος Α΄ 1878 

      Νικολαΐδης, Άγγελος (Εκ του τυπογραφείου Άγγελου ΝικολαϊδουΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1878-01)