• Ο Φοίνιξ - Έτος Α' (1853-1854) 

      Κάντας, Ιερεύς Φώτιος, Φιλητάς, Χριστόφορος, Μαυρομμάτης, Ανδρέας κ.α (Τυπογραφείο Ερμής; Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1853-03)