• Τα Φοιτητικά Γράμματα - 1955-1959 

      Επιμορφωτική Φοιτητική Ένωσις Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (Επιμορφωτική Φοιτητική Ένωσις Πανεπιστήμιου ΘεσσαλονίκηςΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1955-03)