• Ηώς - Έτος Α΄ 1830 

      Άγνωστος συγγραφέας (Εκ της τυπογραφίας Εμ. ΑντωνιάδουΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1830)
    • Ηώς - Έτος Β΄ 1831 

      Άγνωστος συγγραφέας (Εκ της τυπογραφίας Εμ. ΑντωνιάδουΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1831-04-18)