Το περιοδικό Η Ἠὼς (1830-1831) και η εφημερίδα Ο Εθνικός (1832) δεν μακροημέρευσαν και η βραχύτης του βίου τους οφείλεται κυρίως στον τρόπο με τον οποίον αντιλαμβάνονταν την πολιτική και αντιμετώπιζαν τούς πολιτικούς αντιπάλους γενικά και τον Τύπο ειδικότερα οι πολιτικοί, τα στελέχη της Διοίκησης και οι πολιτικοποιημένοι διανοούμενοι στο πλαίσιο του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τα σχετικά με τον Εθνικό και την τύχη του ήσαν άγνωστα ως πρόσφατα και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί απο όσους έγραψαν για την περίοδο που ακολούθησε την δολοφονία του Καποδίστρια· την περιπέτεια της Ἠούς τη γνωρίζουμε απο τη βιβλιογραφία της καποδιστριακής περιόδου, φαίνεται όμως ότι μπορούμε αν την γνωρίσουμε και καλύτερα. Πηγή: file:///C:/Users/user/Downloads/%CE%97_%CE%97%CF%8E%CF%82_(1830-1831)_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BF_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_(1832).pdf

Πρόσφατες υποβολές