• Κόσμος - Έτος Α΄ 1918 

      Δαμασκηνός, Δ.Π (διευθυντής); Λωρίδας, Ν. (διαχειριστής); Λαδίκας, Χρ. (προνομ. και υπεύθυνος) (Τύποις Μακρίδου-Αλευροπούλου ΓαλατάΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1918-10-10)