• Αιολικός Αστήρ - Έτος Α΄ 1911-1912 

   Βασιλειάδης, Β.Κ (διευθυντής); Βαφειάδης, Χαραλ. Γ. (ιδιοκτήτης, υπεύθυνος); Ψωμόπουλος, Δημ. Η. (ιδιοκτήτης) (Τύποις ο "Ήλιος"Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1911-10-01)
  • Αιολικός Αστήρ - Έτος Β΄ 1913 

   Βασιλειάδης, Β.Κ (ιδρυτής); Κοντέλλης, Χ. & ΣΙΑ (ιδιοκτήτης); Κολυφέτης, Άλεξ (διευθυντής) (Τύποις ο "Ήλιος"Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1913-06-15)
  • Αιολικός Αστήρ - Έτος Γ΄ 1911-1912 

   Βασιλειάδης, Β.Κ (ιδρυτής); Κοντέλλης, Χ. & ΣΙΑ (ιδιοκτήτης); Κολυφέτης, Άλεξ (διευθυντής) (Τύποις ο "Ήλιος"Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1913-12-15)