Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Πρόσφατες υποβολές

  • Άξιος αρ. 1-2 (Ιανουάριος - Απρίλιος 1960) 

    Βαϊανός, Μάριος (επιμέλεια); Κύρου, Κλείτος (υπεύθυνος κειμένων Θεσσαλονίκης); Βαρβιτσιώτης, Τάκης (υπεύθυνος κειμένων Θεσσαλονίκης); Λεφάκης, Χρήστος (υπεύθυνος εικαστικών Θεσσαλονίκης); Σκουτέρης, Νίκος (επιμέλεια ύλης) (Τέο Σαλαπασίδης, Νίκος Σκουτέρης; Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1960-01)