• Ανεμώνη - Έτος Α΄ 1910 

      Νάρκισσος, Ιούλιος (ιδρυτής); Δελακοβιάς, Κώστας (ιδρυτής); Αδωνι, Έχτωρας (ιδρυτής); Λαμπρινός, Παύλος (ιδρυτής); Φλώρος, Πάνος (ιδρυτής) (Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1910-03)