• Άνω κάτω - Έτος Α' (1895) 

      Σκληρός, Σωτήριος (διευθυντής) (Εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου; Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1895-04-14)