Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Recent Submissions

  • Άνω κάτω - Έτος Α' (1895) 

    Σκληρός, Σωτήριος (διευθυντής) (Εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου; Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1895-04-14)