• Βωμός - Έτος Α΄ 1947 

      Δόξας, Τάκης (διευθυντής); Παπαδημητρίου, Νίκος (γραμματεύς συντάξεως) (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1947-07)