• Λόγος - 1917-1919 

      Άγνωστος συγγραφέας (Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1917-05)