Το περιοδικό «Πανδώρα» ιδρύθηκε στις 12 Δεκεμβρίου του 1849 από τους Νικόλαο Δραγούμη, Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο, Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή και Χρ. Α. Δούκα και εκδόθηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 1850 στην Αθήνα στο Τυπογραφείο του τελευταίου. Από το 1852 και έπειτα η έκδοση του περιοδικού πραγματοποιείται στο Τυπογραφείο Νέα Πανδώρα. Η «Πανδώρα» εκδιδόταν δύο φορές το μήνα σε τεύχη, τα οποία πέραν του κυρίου συγγράμματος περιλάμβαναν και παράρτημα. Τις 192 σελίδες του περιοδικού κοσμούν τουλάχιστον 72 εικόνες προερχόμενες πρωτίστως από τη Γαλλία. Η τιμή της συνδρομής ήταν 12 δραχμές για το τεύχος και 4 για το παράρτημα. Οι τιμές αυτές διαφοροποιούνταν για τους αναγνώστες στο εξωτερικό. Η κυκλοφορία του περιοδικού διήρκησε μέχρι το 1872. Η «Πανδώρα» ήταν εικονογραφημένο λογοτεχνικό-οικογενειακό περιοδικό και απευθυνόταν όχι μόνο στους λογίους αλλά και στο ευρύ κοινό. Στόχος των ιδρυτικών μελών ήταν, σύμφωνα με την αναγγελία της πρώτης έκδοσης, να προσφέρουν ευχάριστα και ωφέλιμα αναγνώσματα καθώς και απλουστευμένες εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Η ύλη του περιοδικού περιέχει: α) διηγήματα ηθογραφικά, βιογραφικά και ιστορικά, πρωτότυπα ή μεταφρασμένα, β) περιηγήσεις, γ) πραγματείες σύγχρονου κοινωνικού προβληματισμού, δ) επιστημονικά και τεχνικά θέματα, ε) βιβλιοκριτικές, στ) βιβλιοπαρουσιάσεις Ελλήνων και ξένων λογοτεχνών, ζ) ποίηση, η) μυθιστορήματα πρωτότυπα ή μεταφρασμένα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ύλη του περιοδικού δε θίγονται θέματα πολιτικής ή επικαιρότητας. Η συμβολή της «Πανδώρας» στη φιλολογική ανάπτυξη του τόπου θεωρείται αξιόλογη, καθώς στις στήλες της φιλοξενήθηκαν έργα όπως ο Θάνος Βλέκας του Παύλου Καλλιγά, ο Αυθέντης του Μορέως του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή και διηγήματα σημαντικών Ελλήνων πεζογράφων. Παράλληλα με τους βασικούς συντάκτες Κ. Παπαρρηγόπουλο, Ν. Δραγούμη και Α. Ρ. Ραγκαβή, στο περιοδικό εργάστηκαν κορυφαίες μορφές των ελληνικών γραμμάτων μεταξύ των οποίων οι: Δημήτριος Βικέλας, Άγγελος Βλάχος, Κωνσταντίνος Σάθας, Νικόλαος Πολίτης, Κωνσταντίνος Ράμφος, Γεώργιος Γρυπάρης, Σπυρίδων Ζαμπέλιος, Στέφανος Κουμανούδης, Αλέξανδρος Σούτσος, Γεώργιος Τυπάλδος και Σπυρίδων Τρικούπης. Πηγή: http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/pandora

Recent Submissions

 • Πανδώρα - Τόμος ΚΑ' 1870-1871 

  Unknown author (Εκ του τυπογραφείου της ΠανδώραςΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1870-04-01)
 • Πανδώρα - Τόμος Κ' 1869-1870 

  Unknown author (Εκ του τυπογραφείου της ΠανδώραςΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1869-04-01)
 • Πανδώρα - Τόμος ΙΘ' 1868-1869 

  Unknown author (Εκ του τυπογραφείου της ΠανδώραςΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1868-04-01)
 • Πανδώρα - Τόμος ΚΒ' 1871-1872 

  Unknown author (Τυπογραφείο Πανδώρας Λαζ. Δ. ΒιλλάραΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1871-04-01)
 • Πανδώρα - Τόμος ΙΗ' 1867-1868 

  Unknown author (Εκ του τυπογραφείου της ΠανδώραςΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1867-04-01)
 • Πανδώρα - Τόμος ΙΖ' 1866-1867 

  Unknown author (Εκ του τυπογραφείου της ΠανδώραςΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1866-04-01)
 • Πανδώρα - Τόμος ΙΣΤ' 1865-1866 

  Unknown author (Εκ του τυπογραφείου της ΠανδώραςΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1865-04-01)
 • Πανδώρα - Τόμος ΙΕ' 1864-1865 

  Unknown author (Εκ του τυπογραφείου της ΠανδώραςΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1864-04-01)
 • Πανδώρα - Τόμος ΙΔ' 1863-1864 

  Unknown author (Εκ του τυπογραφείου της ΠανδώραςΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1863-04-01)
 • Πανδώρα - Τόμος ΙΓ' 1862-1863 

  Unknown author (Εκ του τυπογραφείου της ΠανδώραςΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1862-04-01)
 • Πανδώρα - Τόμος ΙΒ' 1861-1862 

  Δραγούμης, Ν. (συντάκτης); Παπαρρηγόπουλος, Κ. (συντάκτης); Ραγκάβης, Α.Ρ. (συντάκτης) (Εκ του τυπογραφείου της ΠανδώραςΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1861-04-01)
 • Πανδώρα - Τόμος ΙΑ' 1860-18661 

  Δραγούμης, Ν. (συντάκτης); Παπαρρηγόπουλος, Κ. (συντάκτης); Ραγκάβης, Α.Ρ. (συντάκτης) (Εκ του τυπογραφείου Σ. ΠαυλίδουΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1860-04-01)
 • Πανδώρα - Τόμος Ι' 1859-1860 

  Δραγούμης, Ν. (συντάκτης); Παπαρρηγόπουλος, Κ. (συντάκτης); Ραγκάβης, Α.Ρ. (συντάκτης) (Εκ του τυπογραφείου Σ. ΠαυλίδουΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1859-04-01)
 • Πανδώρα - Τόμος Θ' 1858-1859 

  Δραγούμης, Ν. (συντάκτης); Παπαρρηγόπουλος, Κ. (συντάκτης); Ραγκάβης, Α.Ρ. (συντάκτης) (Τυπογραφείον ΠανδώραςΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1858-04-01)
 • Πανδώρα - Τόμος Η' 1857-1858 

  Δραγούμης, Ν. (συντάκτης); Παπαρρηγόπουλος, Κ. (συντάκτης); Ραγκάβης, Α.Ρ. (συντάκτης) (Τυπογραφείον της Νέας ΠανδώραςΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1857-04-01)
 • Πανδώρα - Τόμος Ζ' 1856-1857 

  Δραγούμης, Ν. (συντάκτης); Παπαρρηγόπουλος, Κ. (συντάκτης); Ραγκάβης, Α.Ρ. (συντάκτης) (Τυπογραφείον της Νέας ΠανδώραςΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1856-04-01)
 • Πανδώρα - Τόμος ΣΤ' 1855-1856 

  Ραγκάβης, Α.Ρ. (συντάκτης); Παπαρρηγόπουλος, Κ. (συντάκτης); Δραγούμης, Ν. (συντάκτης) (Τυπογραφείον της Νέας ΠανδώραςΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1855-04-01)
 • Πανδώρα - Τόμος Ε' 1854-1855 

  Ραγκάβης, Α.Ρ. (συντάκτης); Παπαρρηγόπουλος, Κ. (συντάκτης); Δραγούμης, Ν. (συντάκτης) (Τυπογραφείον της Νέας ΠανδώραςΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1854-04-01)
 • Πανδώρα - Τόμος Δ' 1853-1854 

  Δραγούμης, Ν. (συντάκτης); Παπαρρηγόπουλος, Κ. (συντάκτης); Ραγκάβης, Α.Ρ. (συντάκτης) (Τυπογραφείον της Νέας ΠανδώραςΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1853-04-01)
 • Πανδώρα - Τόμος Γ' 1852-1853 

  Ραγκάβης, Α.Ρ. (συντάκτης); Παπαρρηγόπουλος, Κ. (συντάκτης); Δραγούμης, Ν. (συντάκτης) (Τυπογραφείον της Ν. ΠανδώραςΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1852-04-01)

View more