• Εστία - Έτος Α' 1876 

   Άγνωστος συγγραφέας (Τύποις Ελληνικής ανεξαρτησίαςΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1876-01-04)
  • Εστία - Έτος Β' 1877 

   Άγνωστος συγγραφέας (Τύποις Ελληνικής ανεξαρτησίαςΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1877-01-01)
  • Δελτίον της Εστίας - Τεύχος 1 1877-1878 

   Άγνωστος συγγραφέας (Τύποις Πέτρου ΠερρήΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1877-01-02)
  • Εστία - Έτος Γ' 1878 

   Άγνωστος συγγραφέας (Τύποις Ελληνικής ανεξαρτησίαςΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1878-01-01)
  • Εστία - Έτος Δ' 1879 

   Άγνωστος συγγραφέας (Τύποις ΚορίννηςΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1879-01-07)
  • Δελτίον της Εστίας - Τεύχος 2 1879-1880 

   Άγνωστος συγγραφέας (Τύποις Πέτρου ΠερρήΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1879-01-07)
  • Εστία - Έτος Ε' 1880 

   Άγνωστος συγγραφέας (Τύποις ΚορίννηςΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1880-01-06)
  • Εστία - Έτος ΣΤ' 1881 

   Άγνωστος συγγραφέας (Τύποις ΚορίννηςΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1881-01-04)
  • Δελτίον της Εστίας - Τεύχος 3 1881-1883 

   Άγνωστος συγγραφέας (Τύποις αδελφών ΠερρήΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1881-01-04)
  • Εστία - Έτος Ζ' 1882 

   Άγνωστος συγγραφέας (Τύποις ΚορίννηςΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1882-01-03)
  • Εστία - Έτος Η' 1883 

   Κοσδόνης, Γ. (διευθυντής) (Γ. ΚοσδόνηςΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1883-01-02)
  • Δελτίον της Εστίας - Τεύχος 4 1883-1884 

   Άγνωστος συγγραφέας (Τύποις ΚορίννηςΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1883-01-09)
  • Εστία - Έτος Θ' 1884 

   Κοσδόνης, Γ. (διευθυντής) (Γ. ΚοσδόνηςΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1884-01-01)
  • Εστία - Έτος Ι' 1885 

   Άγνωστος συγγραφέας (Εκ του τυπογραφείου Ανδρέου ΚορομηλάΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1885-01-01)
  • Δελτίον της Εστίας - Τεύχος 5 1885-1886 

   Άγνωστος συγγραφέας (Εκ του τυπογραφείου Ανδρέου ΚορομηλάΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1885-01-01)
  • Εστία - Έτος ΙΑ' 1886 

   Κοσδόνης, Γ. (διευθυντής) (Γ. ΚασδόνηςΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1886-01-01)
  • Εστία - Έτος ΙΒ' 1887 

   Κοσδόνης, Γ. (διευθυντής) (Γ. ΚασδόνηςΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1887-01-04)
  • Δελτίον της Εστίας - Τεύχος 6 1887-1888 

   Άγνωστος συγγραφέας (Εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη ΚωνσταντινίδουΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1887-01-04)
  • Εστία - Έτος ΙΓ' 1888 

   Κοσδόνης, Γ. (διευθυντής) (Γ. ΚασδόνηςΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1888-01-03)
  • Εστία - Έτος ΙΔ' 1889 

   Άγνωστος συγγραφέας (Ν.Γ. Πολίτης και Γ. ΔροσίνηςΒιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, 1889-01-01)