Το περιοδικό «Σαββατιαία Επιθεώρησις» εκδόθηκε στην Κωνσταντινούπολη τα έτη 1877-1878 από τον Σταύρο Ι. Βουτυρά, ο οποίος ήταν επιφανής δημοσιογράφο, συγγραφέας ιστορικών μελετών και αξιόλογος μεταφραστή της γαλλικής λογοτεχνίας κατά το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα και τις δυο πρώτες δεκαετίες του 20ου. Αποτελεί ένα πολιτικό και φιλολογικό περιοδικό, όπως αναφέρεται ήδη από το εξώφυλλο του. Η τιμή του περιοδικού είναι 3 χαρτόγροσα. Η «Σαββατιαία Επιθεώρησις» αποτέλεσε παράρτημα της εφημερίδας «Νεολόγος», εκδόθηκε μόλις για ένα χρόνο και αριθμεί 52 τεύχη. Στις σελίδες συναντούμε τις μόνιμες στήλες «Πολιτική εβδομάς» και «Στρατιωτική εβδομάς» οι οποίες ασχολούνται με τα τεκταινόμενα στην Υψηλή Πύλη και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της περιοχής. Πηγή: http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/sav_epith Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Recent Submissions