• Κλειώ - Έτος Α' 1885 

   Άγνωστος συγγραφέας (Π. Γεωργιάδης ΖυγούρηςΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1885-01-01)
  • Κλειώ - Έτος Β' 1886 

   Άγνωστος συγγραφέας (Π. Γεωργιάδης ΖυγούρηςΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1886-01-01)
  • Κλειώ - Έτος Γ' 1887 

   Άγνωστος συγγραφέας (Π. Γεωργιάδης ΖυγούρηςΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1887-01)
  • Κλειώ - Έτος Δ' 1888 

   Άγνωστος συγγραφέας (Π. Γεωργιάδης ΖυγούρηςΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1888-01)
  • Κλειώ - Έτος Ε' 1889 

   Άγνωστος συγγραφέας (Π. Γεωργιάδης ΖυγούρηςΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1889-01)
  • Κλειώ - Έτος ΣΤ' 1890-1891 

   Άγνωστος συγγραφέας (Π. Γεωργιάδης ΖυγούρηςΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1890-04)
  • Κλειώ - Έτος Ζ' 1891-1892 

   Άγνωστος συγγραφέας (Π. Γεωργιάδης ΖυγούρηςΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1891-04)