Μέρος του αρχείου του μεταλλειολόγου Ανδρέα Κορδέλλα (183..-1919), στον οποίο οφείλεται στην πραγματικότητα η αναβίωση των μεταλλείων του Λαυρίου κατά το 19ο αιώνα. Ανάμεσα στο αρχείο του, το οποίο έτυχε ταξινόμησης από τον αρχαιολόγο Δρ Ευάγγελο Κακαβογιάννη, βρέθηκε ο χειρόγραφος χάρτης της Κύπρου, χρονολογίας 1897 και κατάλογος θέσεων του νησιού με μεταλλευτικό ενδιαφέρον, καθώς και φύλλα εφημερίδας της εποχής με "Κυπριακά" θέματα. Το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου του Ανδρέα Κορδέλλα κατατέθηκε στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, ενώ τον χάρτη και τα υπόλοιπα αρχεία που αφορούσαν την Κύπρο τα δώρησε η Δρ Όλγα Κακαβογιάννη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Recent Submissions