Το περιοδικό «Όμηρος» εκδίδεται στη Σμύρνη την περίοδο 1873 με 1878 από τον ομώνυμο Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο. Αποτελείται από 4 τυπογραφικά φύλλα δηλαδή 64 σελίδες, ενώ στην αρχή της έκδοσής του είχε μεγαλύτερες διαστάσεις. Η θεματολογία του μπορεί να χαρακτηριστεί ως ποικίλη, καθώς εμπεριέχει ιστορικά θέματα, ποίηση, λογοτεχνία, γεωγραφία, αρχαιολογία, ζητήματα θρησκείας, φυσικών επιστημών και γενικότερων γνώσεων. Πηγή: http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/omiros

Recent Submissions

 • Όμηρος - Έτος ΣΤ΄ 1878 

  Unknown author (Έκ του τυπογραφείου Ο ΤύποςΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1878-01)
 • Όμηρος - Έτος Ε΄1877 

  Unknown author (Έκ του τυπογραφείου Ο ΤύποςΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1877)
 • Όμηρος - Έτος Δ’ 1876 

  Unknown author (Έκ του τυπογραφείου Ο ΤύποςΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1876)
 • Όμηρος - Έτος Γ' 1875 

  Unknown author (Εκ του τυπογραφείου Ο ΤύποςΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1875-01)
 • Όμηρος - Έτος Β' 1874 

  Unknown author (Εκ του τυπογραφείου Ο ΤύποςΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1874-01)
 • Όμηρος - Έτος Α' 1873 

  Unknown author (Εκ του τυπογραφίου Π. ΜαρκοπούλουΒιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1873-01)