Το περιοδικό «Όμηρος» εκδίδεται στη Σμύρνη την περίοδο 1873 με 1878 από τον ομώνυμο Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο. Αποτελείται από 4 τυπογραφικά φύλλα δηλαδή 64 σελίδες, ενώ στην αρχή της έκδοσής του είχε μεγαλύτερες διαστάσεις. Η θεματολογία του μπορεί να χαρακτηριστεί ως ποικίλη, καθώς εμπεριέχει ιστορικά θέματα, ποίηση, λογοτεχνία, γεωγραφία, αρχαιολογία, ζητήματα θρησκείας, φυσικών επιστημών και γενικότερων γνώσεων. Πηγή: http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/omiros Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Recent Submissions