Ο Έσπερος (Hesperos) ήταν ελληνικό καλλιτεχνικό περιοδικό του 19ου αιώνα. Ήταν ένα από τα καλλιτεχνικά περιοδικά πριν το 1900, τα οποία άφησαν εποχή στον ελληνικό δημοσιογραφικό κόσμο. Ο Έσπερος εκδόθηκε το 1811 στην Λειψία από τον Ιωάννη Περβάνογλου, και συνεχίστηκε να εκδίδεται επί επτά έτη. Ήταν πολυτελέστατο στην εμφάνιση περιοδικό. Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%83%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82_(%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF) Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Recent Submissions