Το μηνιαίο περιοδικό «Μύρια Οσα» εκδόθηκε στο Παρίσι κατά τα έτη 1868-1869. Στο Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο βρίσκεται η πλήρης σειρά των τευχών του. Το περιοδικό εξέδιδε ο γεννημένος στη Χίο το 1819 Σμυρναίος Ιωάννης Ισιδωρίδης Σκυλίσσης (ή Σκυλίτσης).Ηταν γνωστός ερωτικός ποιητής .Σχετικά με την ύλη και το ύφος του περιοδικού ο εκδότης σημειώνει στην «Εισαγωγή» του πρώτου τεύχους: «[…] να εισάγωμεν την θυμηδίαν εις πάσαν ελληνικήν οικογένειαν, χειραγωγόν έχοντες την χρηστοήθειαν· να δίδωμεν εκ διαλειμμάτων αφορμήν λέσχης όχι κενής εις τας συναναστροφάς και […] να διδάσκωμεν τέρποντες. […] Τα τεύχη του περιοδικού είναι πλούσια εικονογραφημένα με μεγάλο αριθμό ξυλογραφιών, ενώ υπάρχουν και ένθετες επιχρωματισμένες λιθογραφίες. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα «Μύρια Οσα» στηρίχθηκαν (οικονομικά κυρίως) από επιφανείς Ελληνες του εξωτερικού και ιδιαίτερα της Βρετανίας, όπως ο Ράλλης, ο Βλαστός, ο Ροδοκανάκης, ο Σκαραμαγκάς κ.ά.Πηγή: https://www.tovima.gr/2008/11/24/books-ideas/arxeiaka-46/ Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Πρόσφατες υποβολές