Το περιοδικό Χλωρίς εκδόθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1879 από τον Αλέξανδρο Χρηστίδη. Κατά τον Μάιο του 1879 εκδόθηκε και το πρώτο τεύχος του παραρτήματος του περιοδικού, που έφερε τον τίτλο: Δελτίο της Χλωρίδος.

Recent Submissions