Το περιοδικό Χλωρίς εκδόθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1879 από τον Αλέξανδρο Χρηστίδη. Κατά τον Μάιο του 1879 εκδόθηκε και το πρώτο τεύχος του παραρτήματος του περιοδικού, που έφερε τον τίτλο: Δελτίο της Χλωρίδος. Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Recent Submissions