Ενα από τα πρωιμότερα και εγκυρότερα περιοδικά έντυπα, τα αναφερόμενα στην ελληνική ναυτιλία, είναι «Η Ναυτική Ελλάς», το πρώτο τεύχος της οποίας έκανε την εμφάνισή του στην Αθήνα στις 15 Απριλίου 1901. ιδρυτής και ιδιοκτήτης Ι. Θ. Σιφναίος (έλληνας εφοπλιστής εγκατεστημένος στο Ταϊγάνιο) αποφάσισε την έκδοσή του καθώς «… το ελληνικόν έθνος το από των αρχαιοτάτων χρόνων κατ’ εξοχήν ναυτικόν στερείται ειδικού δημοσιογραφικού οργάνου ασχολουμένου περί των ναυτικών ζητημάτων αποκλειστικώς…» και με την ελπίδα «… ότι θ’ αποβή το Πανελλήνιον ναυτικό βήμα, από του οποίου ελευθέρως και ειλικρινώς καλούνται να αναπτύξωσι τα διάφορα ναυτικά ζητήματα οι ειδικοί».https://www.tovima.gr/2008/11/24/books-ideas/arxeiaka-59/

Recent Submissions