Το "Αττικόν Ημερολόγιον", το οποίο εκδόθηκε από τον Ειρηναίο Ασώπιο στην Αθήνα, σε 25 τόμους, από το 1867 έως το 1896, με μια διακοπή έξι ετών. Στόχος είναι η ανάδειξη της πολιτισμικής ταυτότητας του περιοδικού και της συμβολής του στην εξέλιξη του ημερολογιακού είδους. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται σύντομη αναδρομή στις πρόδρομες μορφές ημερολογίων και στα χαρακτηριστικά τους. Τα επόμενα κεφάλαια εξετάζουν τη δημοσιευμένη ύλη του περιοδικού, η οποία αντλείται από ποικίλα γνωστικά πεδία, όπως θετικές επιστήμες, ιστορία, φιλολογία, λογοτεχνία και αρχαιολογία. Στο τελευταίο κεφάλαιο μελετώνται τα προσωπικά κείμενα του εκδότη, οι «επινομίδες» και τα ευθυμογραφήματά του μέσα από τα οποία αναδύεται το σατιρικό πνεύμα του, αλλά και ιστορικές μελέτες του και βιογραφικού τύπου άρθρα. Πηγή: https://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/6364 Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Recent Submissions

View more