Το περιοδικό «Ζακύνθιος Ανθών» εκδιδόταν από το 1874 έως το 1878 στο Τυπογραφείο «Ο Παρνασσός» στη Ζάκυνθο από τον Ι. Τσακασιάνο. Το περιοδικό αυτό ήταν μηνιαίο και απαρτιζόταν από το κύριο σύγγραμμα και ενίοτε ένα παράρτημα που αναφέρεται ως Παραφυλλίς. Η τιμή της ετήσιας συνδρομής ήταν ορισμένη στις 8 δραχμές για τους κατοίκους της Ζακύνθου, 9 για τους κατοίκους της πρωτεύουσας και της επαρχίας και διαφοροποιούνταν για τους ομογενείς στο εξωτερικό. Πρόκειται για ένα περιοδικό ποικίλης ύλης, το περιεχόμενο του οποίου αφορά σε βιογραφίες διάσημων ανδρών, ανεκδοτική ιστορία, ανακαλύψεις, περιηγήσεις, διάφορες εκλαϊκευμένες επιστημονικές γνώσεις, ηθικά διηγήματα, ποίηση γραμμένη στη δημοτική γλώσσα, θεατρικά έργα, αινίγματα, βιβλιοκρισίες και μεταφράσεις ευρωπαϊκών έργων. Σκοπός του περιοδικού είναι η ηθική διάπλαση και η διεύρυνση των γνώσεων του μη εξειδικευμένου αναγνωστικού κοινού. Αξίζει να σημειωθεί η έμφαση στη χρήση της δημοτικής ως βασικού γλωσσικού οργάνου των συνεργατών του περιοδικού στα άρθρα τους, με την ελπίδα αυτά να καταστούν προσιτά και να γίνουν κτήμα του απλού λαού. Στις στήλες του περιοδικού εμφανίζονται ονόματα διακεκριμένων λογίων, από τους οποίους μνημονεύουμε τους: Κ. Μεσσάλα, Φ. Καρρέρη, Μ. Μαρτζώκη, Γ. Κ. Σφήκα, Π. Χιώτη, Α. Καψοκέφαλο, Δ. Πελεκάση, Ι. Τυπάλδο, Κ. Πωπ, Ε. Ζαλοκώστας και Αχ. Παράσχο. http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/zakynthios Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνείστε με τους διαχειριστές.

Recent Submissions