Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Recent Submissions

  • En Grèce no.2-8 (1937) 

    Barlas, MM. T.; Gerondas, G. (The Aspiotis-Elka Graphic Arts; Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1937)