Η Εφημερίς των Παίδων, ενός ελληνικού παιδικού προτεσταντικού περιοδικού, μέσω του οποίου η αναδυθείσα κατά τον 19ο αιώνα αυτόχθονη διαμαρτυρόμενη κίνηση εισήγαγε και προωθούσε νεωτερικές αντιλήψεις και πρακτικές που συνδέονταν με τη θρησκευτική διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Τα ιστορικά συμφραζόμενα που επέτρεψαν την κυκλοφορία της Εφημερίδος των Παίδων σε ένα ισχυρό ορθόδοξο περιβάλλον, η ανάδυση μιας ευαγγελικής παράδοσης λόγου για παιδιά και νέους, η προώθηση μιας θρησκευτικού τύπου φιλαναγνωσίας και η δαιμονοποίηση του μυθιστορήματος, αλλά και η ιδιάζουσα ιδεολογία του περιοδικού αποτελούν ζητήματα που διερευνά η παρούσα μελέτη, αναδεικνύοντας τη συμβολή του στην ιδεολογικοποίηση της παιδικής ηλικίας. Πηγή : https://www.politeianet.gr/books/9789609538077-basiloudi-basiliki-ethniko-idruma-ereunon-eie-efimeris-ton-paidon-1868-1893-231137 Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Πρόσφατες υποβολές

View more