Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Recent Submissions

  • Greece (1939) 

    Unknown author (The Aspioti - Elka Graphic Arts; Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1939-04)