Το περιοδικό Le Spectateur de l’Orient ιδρύθηκε το 1853 από τους Κωνσταντίνο και Πέτρο Παπαρρηγόπουλο, Νικόλαο Δραγούµη, Ιωάννη Σούτσο, Αλέξανδρο Ραγκαβή, Γεώργιο Βασιλείου και Μάρκο Ρενιέρη. Μαζί τους συνεργάστηκε και ο Σπυρίδων Ζαµπέλιος. Παρατηρείται επίσης µια περατότητα µεταξύ του Spectateur de l’Orient και της Πανδώρας. Άρθρα του Κωνσταντίνου ή του Πέτρου Παπαρρηγόπουλου που εκδίδονται στην Πανδώρα δηµοσιεύονται αργότερα στον Spectateur µεταφρασµένα στα γαλλικά. Το πρώτο φύλλο κυκλοφόρησε στις 26 Αυγούστου / 7 Σεπτεµβρίου 1853. Στο «σηµείωµα της σύνταξης» εκτίθενται ο λόγοι της έκδοσης του περιοδικού και ο στόχος του: «Πιστεύουµε ότι είναι χρήσιµο τώρα περισσοτερο από ποτέ να σπεύσουµε µε τα λίγα µέσα που διαθέτουµε να δώσουµε στην Ευρώπη πληροφορίες όσο γίνεται πιο ειλικρινείς και πιο ακριβείς σχετικά µε τις ιδέες, τα συναισθήµατα, τα συµφέροντα, τις δυνάµεις και τις σχέσεις των πληθυσµών της Ανατολής». Τα άρθρα, τα οποία είναι ανώνυµα ή υπογράφονται µε αρχικά , είναι γραµµένα στα γαλλικά… Ο Θεατής της Ανατολής, στα τρία χρόνια της κυκλοφορίας του, µας επιτρέπει να παρακολουθήσουµε τον ιδεολογικό αναβρασµό στους κόλπους των λογίων απόρροια της κρίσης που συντάραξε την Ελλάδα στα µέσα του 19ου αιώνα. Πηγή: Σοφού, Άλκηστη (2014). “Ο Θεατής της Ανατολής (Le Spectateur de l’Orient) διαλέγεται µε την Ευρώπη. Οι διακυµάνσεις µιας «εθνικής αφήγησης»”, Ε’ Συνέδριο Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, 2-5 Οκτωβρίου 2014. Διαθέσιμο στο: https://www.eens.org/EENS_congresses/2014/sofou_alkisti.pdf Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Πρόσφατες υποβολές