Το περιοδικό Μακεδονικά Γράμματα (Θεσσαλονίκη 1922-1924, 1944-1952) ήταν ένα ελληνικό μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό με τόπο έκδοσης τη Θεσσαλονίκη. Κυκλοφόρησε σε δύο περιόδους από το 1922 έως το 1924 και έπειτα από το 1944 έως το 1952. Το περιοδικό αποτέλεσε ένα από τα πρώτα αποκλειστικά λογοτεχνικά περιοδικά της πόλης μετά την απελευθέρωσή της το 1912. Υπήρξε το πρώτο διαχρονικό λογοτεχνικό έντυπο, το οποίο κατάφερε να αποτυπώσει την λογοτεχνική ζωή της πόλης. Πηγή: https://el.wikipedia.org Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Recent Submissions