Ο γιατρός Σωκράτης Λαγουδάκης εξέδωσε στο Παρίσι το περιοδικό Hippocrate. Αποτελεί μηνιαία γαλλόφωνη έκδοση και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το Φεβρουάριο του 1898 με χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκδιδόταν επί πέντε συναπτά έτη. Εκτός από θέματα ιατρικού ενδιαφέροντος, στο περιοδικό περιλαμβάνονται άρθρα «πατριωτικού» χαρακτήρα αναφερόμενα σε βιογραφίες φιλελλήνων κ.ά Πηγή: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8509/8817 Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Recent Submissions