Εβδομαδιαία Σατυρική Εφημερίδα

Recent Submissions

  • Λαχανίδα - Έτος Ά 1945-1946 

    Κωφινιώτης Κώστας (διευθυντής); Πέτρας, Σώτος (αρχισυντάκτης) (Καλλιτεχνικαί τυπογραφικαί εργασίαι "Μ. Κωβαίου"Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1945-04-15)