Ένα από τα περιοδικά του Πειραιά του 19ου αιώνα είναι και «Ο Βιομήχανος Έλλην. Βιομηχανικόν Περιοδικόν Σύγγραμμα. Προς μόρφωσιν τεχνητών, εργοστασιαρχών και πρακτικών επιστημόνων ήτοι μηχανικών μηχανουργών τεκτόνων αλευροποιών βυρσοδεψών αρτοποιών ναυπηγών βαφέων κλπ.» Συντάκτης και διευθυντής του ήταν ο Στάμος Ι. Καγκάδης, μηχανολόγος. Η σειρά των τευχών που αναφέρομαι είναι σε δεμένη μορφή με χάρτινο κάλυμμα, «Εκ της βιβλιοθήκης ΣΤΑΜΟΥΛΗ» [Αναστάσιος Σταμούλης, 1843 - 1934, από τα κατάλοιπά του]. Σε κάθε σελίδα είναι ενταγμένο το υδατογράφημα ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ και το έμβλημά της (κεφαλή Αθηνάς). Άλλα αντίτυπα από τεύχη υπάρχουν και στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Ερμούπολης. «Ο Βιομήχανος Έλλην» ξεκίνησε από την Σύρο, ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΣ, [Τύποις Πατρίδος], τεύχος 1, 12.9.1882, τεύχος 11, 20.5.1883 (σελ. 16, 16 κι από το τρίτο φύλλο συνεχόμενες 33-176). [Η Χριστίνα Αγριαντώνη στο βιβλίο της «Οι απαρχές της εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα», α΄ έκδοση Ιστορικό Αρχείο - Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος 1986, β΄ έκδοση ΚΑΤΑΡΤΙ 2010, αναφέρει λανθασμένα αντί για 20.5.1883 τις 13.6.1883. Επίσης - όπως και άλλοι - καταλήγει στο τεύχος 19 ενώ είναι γνωστό ότι κυκλοφόρησε τουλάχιστον και ο αριθμός 21] Στην σελίδα 176 προανήγγειλε ότι τον Ιούνιο του 1883 η διεύθυνση του περιοδικού θα μεταφερθεί στον Πειραιά. Στο πρώτο τεύχος του Πειραιά, σελ. 177, δηλώνει ότι Παρακαλούνται οι κ.κ. συνδρομηταί, οι αντεπιστέλλοντες, ή εν γένει αλληλογραφούντες με την διεύθυνσιν του παρόντος βιομηχανικού περιοδικού συγγράμματος, όπως λαμβάνοντες υπ’ όψιν την εν Πειραιεί εγκαθίδρυσιν της διευθύνσεως, εξ ου πάσα περαιτέρω αποστολή και αλληλογραφία του «Βιομηχάνου Έλληνος» θα εκτελήται, θελήσωσι και δευθύνωσιν εις Πειραιά υπό την επωνυμίαν Σ. Καγκάδην Μηχανολόγον πάσαν επιστολήν ή άλλην αίτησίν των. Στον Πειραιά, κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό, στην πάροδο Λουδοβίκου, δημιούργησε «Μηχανικόν και αρχιτεκτονικόν γραφείον προς έκδοσιν σχεδίων και εργολαβικήν ίδρυσιν οικιών, εργοστασίων και άλλων μηχανικών έργων». Παράλληλα σχημάτισε διεθνή αποθήκη μηχανών και διαφόρων μηχανημάτων. Εκεί πουλούσε πυροσβεστικές υδραντλίες, ωρολόγια, βαρόμετρα «εις ελληνικήν διάλεκτον», ασφαλιστικές λάμπες για διάφορους σκοπούς και μηχανές όλων των τύπων που έφερνε από το εξωτερικό ή του έδιναν άλλοι για να μεταπουλήσουν. [Οριζόντια μηχανή δύναμης 1-100 ίππων, ιπποκίνητο πιεστήριο πλίνθων, υδροπαροχητική λεβηταντλία, ζυγοκίνητη αλωνιστική μηχανή, ατμοκίνητη αλωνιστική μηχανή, ατμομηχανή δύναμης 1-25 ίππων, σιμμηγδαλεστική μηχανή, ελικοκοπτική μηχανή, αλευραλεστική μηχανή, μέγα ατμοκίνητο πιεστήριο πλίνθων, ατμάμαξα δύναμης 5-25 ίππων, μοχλοκίνητο ελαιοπιεστήριο, οριζόντια ατμομηχανή δύναμης 1-25 ίππων, ατμοκίνητη αντλία, μικρό ατμοκίνητο πιεστήριο πλίνθων, μαγνήτης ή μεταλλοσυνάκτης του σίτου...] Τα άρθρα του περιοδικού είχαν σχέση με ενημέρωση - επιμόρφωση εργοστασιαρχών, εμπόρων, σπουδαστών και εργατών σε βιομηχανικά θέματα. [Περί μετάλλων και κραμάτων, Περί αρτοποιίας, Αριθμητικοί κανόνες, Περί βαφικής, Περί καμίνων ή θερμάνσεως των ατμολεβητών, Σχολή θερμαστών, επιμελητών μηχανών (μηχανικών), Παρασκευή των υλών προς έγκαυσιν ή σμάλτωσιν σιδηρών σκευών, Σχολή μηχανική και μηχανουργική, Η τορπίλλη ως όπλον αμύνης και επιθέσεως (του Γ. Π. Μπούμπουλη κ.τ.λ.), Ατμοπλοϊκά, Ναυπηγικά, Περί ζυμώσεως, Περί αλευροποιίας, Περί δείκτου και της χρήσεως αυτού εις μηχανάς ατμοπλοίων (του Κ. Μακρή, Μηχανικού της Σχολής των Ναυκλάστρων), Περί μετάλλων, Εργολαβικά (δημοπρασίες κατασκευής τμημάτων εθνικής οδού, γεφυρών, άλλων τεχνικών έργων), Ναυτικά, Τεκτονικά, Γεωργικά, Βυρσοδεψικά, Εφευρέσεις, Περί λιπαρών σωμάτων, Κατάλογος των τεχνικώς σπουδαιοτάτων ενώσεων, Περί άνθρακος, Ποικίλα κλπ]. Πηγή: https://dimitriskrasonikolakis.blogspot.com/2018/02/blog-post_24.html Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Recent Submissions