Μια σειρά από μηνιαία φυλλάδια που περιείχαν άρθρα, για την παιδεία, την γλώσσα και την γεωργία, ηθογραφικά διηγήματα καθώς και μικρά ιστορικά μελετήματα κυρίως για τις επιχειρήσεις και του ήρωες του αγώνα. Πηγή : http://fthiotikos-tymfristos.blogspot.com/2018/01/blog-post_13.html Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Recent Submissions