Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Recent Submissions

  • In Greece no. 1-8 (1937-1948) 

    Varlas, Takis (shief editor); Gerondas, G. (artistic supervisor) (E. G. Ladopoulo Paper Mill of Patras; Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1937)