Η Νέα Φόρμιγξ συνέχισε το έργο και το σκοπό του περιοδικού Φόρμιγξ (1901-1912), συγκεκριμένα την προστασία της παραδοσιακής μουσικής (βυζαντινή μουσική και τη σημείωσή της) από τη γρήγορη εξάπλωση της δυτικής μουσικής. Ωστόσο, στο κενό των είκοσι χρόνων μεταξύ των δημοσιεύσεων των δύο περιοδικών, το περιβάλλον είχε αλλάξει ουσιαστικά: η δυτική μουσική είχε επιβληθεί στη μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα, ενώ η (αναμορφωμένη) βυζαντινή σημειογραφία προσφέρθηκε κυρίως από εκκλησιαστές. Αυτό εξηγεί τον όρο "εκκλησιαστικό" στον υπότιτλο του περιοδικού. Πηγή: https://ripm.org/page=JournalInfo&ABB=NEP

Recent Submissions

  • Νέα Φόρμιγξ - Έτος Β' 1922-1923 

    Ψάχος, Κ. Α. (ιδρυτής & Διευθυντής); Πεζόπουλος, Ε.Α. (Διευθυντής) (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1922-04)
  • Νέα Φόρμιγξ - Έτος Α' 1921-1922 

    Ψάχος, Κ. Α. (ιδρυτής & Διευθυντής); Πεζόπουλος, Ε.Α. (διευθυντής) (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1921-04)