Η Νέα Φόρμιγξ συνέχισε το έργο και το σκοπό του περιοδικού Φόρμιγξ (1901-1912), συγκεκριμένα την προστασία της παραδοσιακής μουσικής (βυζαντινή μουσική και τη σημείωσή της) από τη γρήγορη εξάπλωση της δυτικής μουσικής. Ωστόσο, στο κενό των είκοσι χρόνων μεταξύ των δημοσιεύσεων των δύο περιοδικών, το περιβάλλον είχε αλλάξει ουσιαστικά: η δυτική μουσική είχε επιβληθεί στη μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα, ενώ η (αναμορφωμένη) βυζαντινή σημειογραφία προσφέρθηκε κυρίως από εκκλησιαστές. Αυτό εξηγεί τον όρο "εκκλησιαστικό" στον υπότιτλο του περιοδικού. Πηγή: https://ripm.org/page=JournalInfo&ABB=NEP Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Recent Submissions