Η Νεοελληνική βιβλιοθήκη επρόκειτο για ετήσια έκδοση του της "Φθιώτικης Εστίας" και του "Ελληνικού Βιβλίου", υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Ν. Κουλούρη και του Γ.Μ. Πολιτάρχη. Ο πρώτος τόμος εκδόθηκε τον Ιανουάριο 1961.

Recent Submissions