Η Νεοελληνική βιβλιοθήκη επρόκειτο για ετήσια έκδοση του της "Φθιώτικης Εστίας" και του "Ελληνικού Βιβλίου", υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Ν. Κουλούρη και του Γ.Μ. Πολιτάρχη. Ο πρώτος τόμος εκδόθηκε τον Ιανουάριο 1961. Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Recent Submissions