Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Recent Submissions

  • Νεανική Ζωή - Έτος Α' τευχ. 1-3 (1 Δεκεμβρίου 1947 - 1 Ιανουαρίου 1948) 

    Αρβανίτης, Γιάν. Ν. (διευθυντής); Ανδρίτσος, Ηλίας (συντακτική επιτροπή); Κοντός, Νίκος (καλλιτεχνικός διευθυντής); Δαμίγος, Αντλωνιος Ν. (ιδιοκτήτης); Κοντός, Μέμας (οικονομικός διευθυντής); Κάρτερ, Γιωργ. Ν. (συντακτική επιτροπή); Ληναίος, Νάσος (συντακτική επιτροπή); Ναγρέτης, Φαίδρ. (συντακτική επιτροπή) (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1947-12-01)